Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planlegg din egen fremtid

Det kan være lurt å starte tidlig å planlegge for egen alderdom. Et sentralt område i denne planleggingen er bosituasjon. Jo tidligere man starter denne planleggingen, jo bedre er det. Det er også et godt utgangspunkt for å kunne bo lengst mulig hjemme.

Det finnes tilskudd for tilpasning av bolig, men det er også noen retningslinjer for tilskuddet.

Les mer om tilskudd for tilpasning av bolig her

Alta kommune har en rekke tilbud for dem som i stor grad klarer seg selv og vil bo hjemme. Blant annet hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Neste steg, dersom det er kartlagt at man ikke kan bo hjemme, så har kommunen omsorgsbolig med det som kalles punkttjenester. En kommunal bolig der man får noe helsehjelp.

Informasjon om hjemmehjelp og hjemmesykepleie

Dersom det er kartlagt at disse to alternativene ikke holder, så er neste steg heldøgnbemannet omsorgsbolig. 

Her søker du om helsetjenester fra Alta kommune

Når søknaden er mottatt starter kartlegging av situasjonen din. Du vil bli kontaktet av en saksbehandler, som du kan ha dialog med.

Aktuelt