Alder/nivå: Fra 6 - 100 år (det finnes ingen øvre aldersgrense).
Varighet: 1 enetime = 20 min. Vi følger grunnskolens ferie- og fridager.
Pris pr. semester: 1500,- for barn, 2000,- for voksne. 

Forkunnskaper:
Man trenger ingen forkunnskaper.

Utstyr:
Alle elever kan leie instrument for 75,- pr. mnd. som brukes på undervisning og øving hjemme.

Hva du lærer

Man må først velge hvilket treblåsinstrument man ønsker å spille. Man kan velge mellom fløyte, klarinett og saksofon. Elevene får lekser som skal forberedes til hver spilletime og øving hjemme er essensielt for elevens fremgang. 

Eleven bør delta på minst én eller flere konserter i året - alene eller i samspill med andre. 

For mer informasjon, kontakt en treblåslærer direkte!

Lærere: Hege Andersson