Alder/nivå: Fra 6 - 100 år (det finnes ingen øvre aldersgrense).
Varighet: 1 enetime = 20 min. Vi følger grunnskolens ferie- og fridager.
 

Forkunnskaper:
Man trenger ingen forkunnskaper.

Hva du lærer:

Man må først velge hvilket treblåsinstrument man ønsker å spille. Man kan velge mellom fløyte, klarinett og saksofon. Elevene får lekser som skal forberedes til hver spilletime og øving hjemme er essensielt for elevens fremgang. 

Eleven bør delta på minst én eller flere konserter i året - alene eller i samspill med andre. 

For mer informasjon, kontakt en treblåslærer direkte!

Lærere: Hege Andersson