Lek er en viktig læringsform i teater. Lek er å samhandle og forstå gjennom utfoldelse av kroppen, stemmen, sansene, følelsene og fantasien. Lek er å «å late som om» en er en annen, på et annet sted, i en annen tid og i en annen sammenheng.» 
 
Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere. 
Det legges stor vekt på samarbeid og trygghet i alle gruppene. Dette er fundamentet vi bygger teatertimene på.
 
Vi jobber i prosesser som ender opp i en forestilling hvert halvår. Eleven har faste undervisningsdager og det vil bli 1-2 øvingshelger hvert semester.
 
Overordnede mål:
  • Utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
  • Oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
  • Utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
  • Anvende teater som kommunikasjonsmiddel
Vi jobber med å:
  • Reflektere (diskutere, observere, beskrive, vurdere, respondere)
  • Utøve (samarbeidsevne, konsentrasjonsevne, skuespillerteknikk, improvisere, leke)
  • Formidle (presentere, kommunisere, berøre, utfordre uttrykke, begeistre)
  • Skape (skape rolle, situasjon og handlingsforløp, improvisere, utforme, dramatisere)
  • Oppleve (leve seg inn i, fantasere, sanse, føle, reagere)
Varighet: 
60-90 minutter. 
Kleskode:
Behagelig og bevegelig treningstøy, gjerne innesko og drikkeflaske
 
Lærer: Ann-Synnøve Bendixen