Gruppe (4-6 år)
Elevene får lærer enkle joiker, som for eksempel dyrejoiker. Gjennom lek, samtale og joiking får barna en intuitiv tilnærming til denne kunstformen. De tilegner seg et visst reportoar og kunnskap som danner grunnlag for videre jobbing med joik. Ved at barna blir oppfordret til spontanitet gjennom leken improvisasjon, kan elevene fint ta med seg denne kunnskapen til for eksempel instrumentalundervisning.

Enkelttimer (7 år og oppover)
Forutsetter ingen forkunnskap. Denne undervisningen er enkelttimer og tilpasses den enkelt elev. Her lærer elevene om hvorfor det joikes og hva bakgrunnen for joik er. Elevene lærer dyrejoiker, personjoiker, naturjoiker(fjell, innsjøer osv.). Også her jobbes det med å kunne joike intuitivt. I det inngår grunnleggende kunnskap om det det å lage joik, improvisasjon, dajahusat(tekstbruk i joik). For viderekomne kan man også gå i dybden på den sosiokulturelle funksjonen til joik.

Først og fremst er undervisningen basert på den nordsamiske varianten av joik, men man vil også være inne joiketradisjoner fra andre områder (sørsamisk, skoltesamisk osv.) Undervisningsspråk kan være enten på nordsamsisk, norsk eller engelsk. 

Lærer: Klemet Anders Buljo

Søknadsskjema for å bli elev ved Alta kulturskole finner du her

Les mer om joik - Store norske leksikon