I Alta kommune har virksomhetene utarbeidet egne rutiner og prosedyrer for sitt fagområde. Dette er tilgjengelig for ansatte enten i eget administrasjonssystem eller lagt inn i kommunens felles digitale avvik- og kvalitetssystem Qm+. De ansatte plikter å gjøre seg kjent med rutiner og prosedyrer for sin virksomhet.

En virksomhetsplan definerer formål, hovedmål og tiltak som virksomheten skal jobbe med. Den tydeliggjør virksomhetens formål internt og eksternt. Den skal gjøre det lettere å prioritere og er et verktøy for organisering og handling.