Konst har jobbet 10 år som kommunalleder for Samfunnsutvikling i Alta kommune. 1. mars gikk han over i ny jobb som leder for Innovasjon Norge i Alta. Nå kommer han altså tilbake til kommunen.

  • Jeg er veldig fornøyd med å bli valgt og ser på denne store oppgaven med ydmykhet, sier Konst.

Alta kommunes administrasjon har de siste 18 årene vært ledet av Bjørn Atle Hansen, som for et halvår siden meldte at han går av med pensjon. Jobben med å finne hans arvtager er det et tverrpolitisk ansettelsesutvalg, med bistand fra konsulentfirmaet Nordnorsk lederutvikling, som har stått for.

Ansettelsesutvalget

Ansettelsesutvalget har bestått av ordfører Monica Nielsen, varaordfører Jan Martin Rishaug, Tine Klevstad, Odd Erling Mikaelsen, Bjørn Roald Mikkelsen og Kathrine Jakobsen (Fagforening).

Totalt var det ni søkere til stillingen.

I intervjuene har utvalget vært opptatt av om kandidatene har hatt tilstrekkelig kunnskap og erfaring om kommunale oppgaver og forvaltning. De har sett etter om kandidatene har god kunnskap og forståelse om rollene i kommunen, og ikke minst hvordan kommunedirektøren får et godt samarbeid med politikerne i kommunen.

  • Vi ønsker Oddvar velkommen som kommunedirektør i Alta kommune. Vi har hatt en god rekrutteringsprosess med flere aktuelle kandidater. Det er et enstemmig ansettelses utvalg som innstiller på Oddvar Konst som kommunal leder i Alta kommune. Tiltredelsesdato er 1. juli 2023, sier ordfører Monica Nielsen.

Underveis i prosessen ble det tydelig at Konst har meget relevant erfaring. Han kjenner kommunen svært godt og har god innsikt også i de store tjenesteområdene hvor han selv ikke har vært kommunalleder.

Kort om prosessen

Det ble utarbeidet en grundig beskrivelse og kravspekk til stillingen før rekrutteringen startet. Stillingen har vært markedsført på Jobb Norge, Finn, gjennom Amedia Nord-Norge og Nordlys, i Kommunal rapport samt på Facebook og Instagram. Parallelt med at stillingen har vært lyst ut har det vært gjennomført et direktesøk. Det har vært kontakt med 16 informanter og kandidater. De som er kontaktet har vært klar over at jobben har vært annonsert. NNL har før søknadsfrist vært i samtale med fem av kandidatene som ble tatt inn i prosessen.

Ansettelsesutvalget vedtok at seks av de ni kandidatene skulle tas inn til intervju. Alle seks kandidatene gjennomførte Multi Analyse Profil før første intervju. Tre kandidater ble innkalt til andregangsintervju.

Alle tre kandidatene er vurdert ut fra utdanning, erfaring, kompetanse, personlige egenskaper, ledelse, og casepresentasjon. Denne evalueringen har ansettelsesutvalget først gjort hver for seg, for deretter å ha gjennomgått kandidatene samlet. I evalueringen ble det brukt en matrise der alle kandidatene ble lagt inn og vurdert.

Ansettelsesutvalget ble da enstemmig enig i at resultatet var tilstrekkelig klart, og at de vil anbefale ovenfor formannskap og kommunestyre at Oddvar Konst ansettes som ny kommunedirektør i Alta.