– Merforbruket er i all hovedsak knyttet til Helse og sosial. Øvrige tjenesteområder melder om endringer som er håndterbare, skriver kommunedirektør Oddvar Konst i sin innledning.
Hovedfokuset er derfor hos Helse og sosial som melder om et merforbruk på 70 millioner, en økning på 13 millioner i forhold til samme periode i fjor. 

– På grunn av et meget stramt arbeidsmarked er det en stor utfordring å få tak i tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft. Store deler av helse og sosial tjenesten har døgnkontinuerlig drift, slik at det må være bemanning til stede døgnet rundt. Det er derfor dette tjenesteområdet som merker konsekvensen av mangelen på kvalifisert arbeidskraft sterkest. Mangelen leder til en negativ spiral med stor arbeidsbelastning, mer bruk av overtid, økt sykefravær og stort forbruk av innleie fra vikarbyrå.

Les hele regnskapsrapporten for tredje kvartal her

Hvis du har lyst å sammenligne med de andre regnskapsrapportene i år, så kan du lese rapporten for andre kvartal her og for første kvartal her