Bakgrunn

Det er en stadig økende innkomst av flyktninger fra Ukraina til Norge, skriver IMDI i anmodningen til kommunene. 

UNHCR beregner at cirka 12 millioner mennesker vil trenge nødhjelp og beskyttelse internt i Ukraina, mens mer en fire millioner mennesker kan bli drevet på flukt fra Ukraina innen kort tid.

– Denne ekstraordinøre situasjonen gjør det nødvendig å øke kapsiteten. Det er fortsatt uvisst hvor stort behov for bosetting det blir i år, men det er ventet at tallet på ukrainske flyktninger vil øke i ukene og månedene fremover, skriver de videre.

Med bakgrunn i den nye situasjonen anmoder IMDI derfor Alta kommune om å bosette totalt 200 flyktninger i 2022. Det er en økning fra 42 bosettingsplasser. Inkludert i dette tallet er til sammen seks enslige mindreårige.

Det vil være særlig kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina.

IMDI påpeker at det er viktig at kommunene legger planer for oppbygging av tjenesteapparatet for flere flyktninger fra Ukraina og andre land. Det dreier seg om bosted, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skole.

Kommunen er bedt om å svare så fort som mulig og innen 31. mars.

Dette gjør Alta kommune nå

Mandag morgen møttes Alta kommunes kriseledelse; Rådmannens ledergruppe, Alta integrerings- og kompetansesenter (AIK), kommuneoverlege, Barn- og ungetjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, ordfører og varaordførere og prost i Alta og Talvik menigheter.

Jobben med å tilrettelegge for ankomst av flyktninger fra Ukraina er godt i gang. Akkurat nå kartlegges blant annet hvilke ressurser som er nødvendig, boplass, helsetjenester og kapasitet i skole/barnehage. Arbeidet koordineres fra AIK, i god dialog med berørte tjenesteområder. 

Kriseledelsen vil møtes en gang i uken og oftere ved behov. Neste møte er førstkommende torsdag.

Tirsdag morgen samles Formannskapet. Her vil det bli en statusorientering fra kommuneoverlege og AIK. Deretter skal de behandle og vedta hvor mange flyktninger Alta kommune skal ta imot i år.

Foreløpig vet vi ikke når og hvor mange som ankommer Alta.

Du kan følge Formannskapet direkte tirsdag 22. mars klokken 10.00 ved å trykke her

Det som er viktig for altasamfunnet å merke seg er at dette er en situasjon som vil berøre alle. Vi oppfordrer til å vise omsorg og ta vare på våre nye innbyggere. 

 

Les også: Kartlegger ledige boliger

Les også: Situasjonen i Ukraina

Ønsker å hjelpe flyktninger (informasjon fra UDI)