Hva betyr det for oss at det er fire atomkraftverk i et krigsramma Ukraina? Og bør alle skaffe jodtabletter? 

Det er direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som både følger situasjonen og som fortløpende vurderer ulike scenerier for hva som kan skje dersom et av Ukrainas atomanlegg skulle bli utsatt for en hendelse.

Denne informasjonen er hentet fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark

En fortløpende vurdering kan du lese på DSA sine sider.  DSAs side om Ukraina

Regionalt kriseutvalg

Statsforvalterne i landet er dette utvalgets regionale ledd, og følger naturlig nok også situasjonen i Ukraina.

Beredskapsdirektør Ronny Schjeldrup hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark forklarer:

– Som Kriseutvalget for atomberedskaps sitt regionale ledd følger Statsforvalteren også situasjonen i Ukraina og har kontakt med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Vi vil ved behov påse at nødvendige tiltak blir iverksatt dersom nasjonale myndigheter ber oss om dette.

Kommunen har beredskapslager av jodtabletter, og det er lurt å ha jodtabletter hjemme

Det er lite sannsynlig at en atomulykke skal ramme Alta, men det kan skje, og konsekvensene kan være store. Jodtabletter beskytter mot kreft hvis de tas tidlig nok. Vi har lager av jodtabletter i kommunen for barn og unge under 18 år og for gravide, og vi har planer for å dele dem ut hvis det skulle bli nødvendig. I tillegg anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) at alle under 40 år har jodtabletter hjemme

Du skal bare ta jodtabletter hvis du får beskjed om det fra myndighetene. Vi vil varsle om det blir aktuelt.

Du kan lese mer om jodtabletter ved ulykker her

Flyktninger

Vil krigen i Ukraina føre til en strøm av flyktninger? Og hvilket apparat er klar til å handtere det?

Les hva Utlendingsdirektoratet sier her

Siviilforsvaret har viktige oppgaver med å sikre innbyggerne i ulike situasjoner. 

Å ha en digital beredskap og å være årvåken på nett er viktig, både for virksomheter og privatpersoner. Gode råd og anbefalinger kan du finne hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Politiet har også en rolle i denne situasjonen. Les mer om den her og under denne lenken finner du mer om ankomst av ukrainske borgere

Integrerings- og mangfoldsirektoratet har og sin egen side om bosetting av flyktninger. Her finner du informasjon på norsk, engelsk, samt fortløpende oversatt materiale på ukrainsk og engelsk.

Du finner og mer informasjon om flyktninger og asylsøkere her.

Hos Helsedirektoratet finner du informasjon om helsetjenester og -utfordringer knytta til ankomst av flyktninger.

Hos Mattilsynet kan du finne relevant informasjon om import og eksport av matvarer, kjæledyr kommer med flyktninger samt hvilken rolle Mattilsynet har i beredskapssammenheng.

Spørsmål og svar om hvordan det norske Forsvaret påvirkes av krigen finner du på Forsvarets egne temasider.

Nyttige lenker

Informasjon til myndigheter, frivillige og samfunnsaktører er samlet her:
Myndigheter, frivillige og andre samfunnsaktører

Du kan finne oppdatert statistikk om Ukrainasituasjonen på vår nettside her:
Statistikk om Ukrainasituasjonen

På statistikksidene finnes det også en oversikt som viser antall asylsøkere fra Ukraina i 2022 fordelt på søkegrupper.
Asylsøkere fra Ukraina i 2022