Foreløpig har ikke Alta kommune fått beskjed om at det skal bosettes flyktninger fra Ukraina i kommunen, men det er stor sannsynlighet for at det vil komme en anmodning om bosetting i løpet av kort tid.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt alle landets kommuner om svar i lys av økte ankomster av flyktninger fra Ukraina. Norske kommuner skulle i utgangspunktet bosette om lag 5.500 flyktninger i år. Kommunene melder nå om en foreløpig kapasitet til å bosette om lag 22.000 flyktninger i 2022, skriver IMDI.

Alta kommune er en bosettingskommune. Det betyr at Kommunestyret hvert år vedtar å bosette flyktninger. Antallet personer kommunen kan ta imot meldes inn årlig, og kommunen har tidligere meldt til IMDI at vi kan bosette 60 flyktninger. På grunn av situasjonen i Ukraina har vi nå meldt til IMDI at vi kan bosette 100 totalt.

Så langt i år har vi bosatt 14 flyktninger (Dette er ikke flyktninger fra Ukraina).

Flere andre kommuner i landet er mottakskommuner. Det betyr at de har opprettet mottak, der flykninger er de første ukene før de får tildelt bosettingskommune.

 

Beredskapsledelsen samlet i forbindelse med bosetting av flyktninger fra Ukraina
Beredskapsledelsen samlet for å organisere bosetting av flyktninger fra Ukraina.

Trenger husrom

Mandag 14. mars var beredskapsledelsen i Alta kommune samlet; Rådmannens stab, Alta integrerings- og kompetansesenter, avdelingsleder kommunale bygg og kommuneoverlege var til stede. Selv om vi foreløpig ikke har fått beskjed om at det kommer ukrainske flyktninger til Alta, vet vi at det vil komme. Derfor er det viktig at det allerede nå kartlegges og gjøres klart til å ta imot og bosette de som kommer.

Avdelingsleder Roger Tobiassen og rektor Victor Esjeholm ved Alta integrerings- og kompetansesenter er godt i gang med å kartlegge ledige boliger i Alta.

– Det er allerede mange som har tatt kontakt og det er vi veldig glade for. Likevel trenger vi enda flere boliger, både enebolig og leiligheter. Dersom noen i Alta har utleiebolig ledig, så ta kontakt, sier Tobiassen.

Har du ledig hus eller leilighet i sentral-Alta, så send en mail til aik@alta.kommune.no. 

Dersom du har noen spørsmål, så ta kontakt med Roger Tobiassen på roger.tobiassen@alta.kommune.no eller telefon 450 87 839

Jevnlige møter fremover

Beredskapsledelsen følger situasjonen og vil ha jevnlige møter fremover. Neste møte er førstkommende torsdag. 

 

Les også: Situasjonen i Ukraina og Alta kommune

Les også: Gode råd i urolige tider