Det kan være mange årsaker til at man opplever at hukommelsen svikter. Uansett grunn, så er hukommelsesteamet til for å hjelpe. Og viktigst av alt - ta kontakt tidlig. Ofte er det familie og nære venner som tar kontakt på vegne av personen som begynner å glemme.

– Man trenger ikke vente til man har en diagnose, ta kontakt med en gang dere opplever at personen har begynt å glemme. Det gir oss bedre grunnlag for å bli kjent med personen. Da bygger vi tillit, som blir viktig senere i sykdomsforløpet. En annen viktig grunn er at da får også personen selv en mulighet til å fortelle om egne behov og vi får en bedre innsikt i hva personen trenger, forteller demenskoordinator Nina Karita Eira, hjelpepleier Stine Johansen og helsefagarbeider Ingrid Opgård.

Hukommelsesteamet skal være til hjelp for hele familien. Råd og veiledning står sentralt.

– Det er ofte en ny situasjon for hele familien og da vet man ikke selv hva man lurer på. Da kan det være trygt å ha noen rundt seg som er tilgjengelig for spørsmål når de dukker opp.

Er du pårørende og lurer på hvilke tilbud Alta kommune har? Vi har samlet all informasjon her

Oversikt over tilbud og tjenester innen demensomsorgen i Alta kommune

En pårørendesykdom

Tilbudet fra hukommelsesteamet er også et tilbud til pårørende.  Å være pårørende til en person med demens er krevende og vi sier også at det er en  pårørendesykdom. Pårørende trenger støtte og veiledning.  

Et overordna mål for Alta kommune, og i mange tilfeller for persone selv, er å bo lengst mulig hjemme. Da må også familie ivaretas. Det finnes mange tiltak og tilbud, som kan gjøre det enklere å bo hjemme. Både for familie og den som er syk.

– Da kan vi gi råd, som letter situasjonen for familien. Hjelp til å finne frem i systemer og hvilke tilbud og hjelpemidler som finnes, sier Opgård.

– Det handler også om å skape en meningsfull hverdag for dem som er blitt syk. Mange går rett fra arbeidslivet til ingenting, og føler at man ikke har bruk for dem lenger. Vi ser ofte at personer som har begynt å glemme blir «gjemt bort». De inkluderes ikke på samme måte. Da mister man også fortere funksjonene, forteller Eira.

Trioen påpeker også at selv om man tar kontakt, så betyr ikke det at man må ta imot tjenester fra Alta kommune.

– Vi har mange vi ringer jevnlig, for eksempel hver tredje måned, bare for å høre hvordan det går og om de trenger noe. Det er fullt mulig å ringe oss bare for å få svar på noen spørsmål og det er alt. 

Slik får du tak i hukommelsesteamet:

E-mail: hukommelsesteam@alta.kommune.no
Telefon demenskoordinator: 468 62 962