1. Personnummer

Vær forsiktig med å sende personnummer, kontonummer og sensitiv informasjon over e-post, SMS og lignende. Slik informasjon bør overføres muntlig eller via sikre systemer. Fødselsnummer, kontonummer og sensitiv informasjon kan enkelt misbrukes. Derfor må man være forsiktig!

Les også: 5 personverntips som beskytter PC-en din

2. Riktig e-post

Sjekk alltid at du innehar riktig e-postadresse før du sender ut e-post. Sjekk dobbeltkonsonanter og skilletegn som understrek, bindestrek og punktum.

3. Vedlegg og lenker

Unngå å klikke på vedlegg eller lenker fra ukjente avsendere og mistenkelige e-poster. Dersom du eksempelvis mottar en SMS fra NAV om at du må gjennomføre en oppgave, og det er tilknyttet en link til SMSen, bør du sikre deg ved å ikke klikke på linken. Gå direkte til nav.no via nettleseren for å gjennomføre oppgaven.

4. Arbeidsutsendt utstyr

Unngå å lagre private og personlige filer på din arbeidsutstedte PC eller telefon.

Les også: personvern og personopplysninger

5. Deling av informasjon

Ikke del sensitiv informasjon med de som ikke skal ha tilgang til det. Alle som jobber i stat og kommune er bundet av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel 3. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut til det eksterne, men også overfor andre medarbeidere og kollegaer der opplysningene må anses unødvendige.

Faktaboks sensitive personopplysninger: Visste du at fødselsnummer og kontonummer er ikke ansett som sensitive personopplysninger? Sensitive opplysninger omfatter rase, etnisk opprinnelse, politikk, religion, helse, seksuelle forhold, mm.