Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Alta består av 4 avdelinger. Avdeling øst, vest. Altafjord og botiltak.

Under hjemmetjenesten hører hjemmesykepleie, hjemmehjelp og botiltak. Hjemmesykepleien gir tjenester hele døgnet og har egen nattjeneste som ligger under avdeling øst. 

Hjemmetjenesten holder til på Alta omsorgssenter.
Avdeling Øst gir helsetjenester fra sentrum, Amtmannsnes og ut til Lille Lerresfjord. 
Avdeling Vest gir tjenester fra sentrum, Aronnes og Kåfjord
Avdeling Altafjord har lokaler i helsesenteret i Talvik og gir tjenester ut til kommunegrensen til Kvænangen. Her under ligger også hjemmehjelpstjenesten. 

Målet i Alta kommune er at alle skal ha mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
Botiltak er for brukere med omfattende hjelpebehov som har fast personale i eget hjem.  

  • Hva kan du forvente av hjemmetjenesten:
  • Vi har mange vi skal til. Vi setter opp dag, men ikke klokkeslett for når tid vi kommer
  • Vi utfører tjenesten ut i fra vedtak som du har mottatt. Vedtaket beskriver hvilken hjelp du skal få og omfanget av hjelpen.
  • Dersom tjenesten ikke kommer som avtalt, vil du få beskjed. 
  • Vi har taushetsplikt, men vi ber om ditt samtykke dersom det er behov for å innhente informasjon fra andre samarbeidspartnere.
  • Har fokus på hverdagsmestring. Det betyr at bruker skal gjøre oppgave han selv klarer.
  • Vi er uniformert og har identitetskort

Virksomhetsleder: 
Lisa Mathisen, lisa.mathisen@alta.kommune.no, tlf. 78 45 54 22

Avdelingsledere:
Øst: Inga Ristiinna Gaup, Inga.RistiinaGaup@alta.kommune.no,  tlf. 78 45 54 47
Vest: Mette Gro Bekkemellem, Mette.Bekkemellem@alta.kommune.no, tlf. 78 45 56 44
Altafjord: Eva Kristine Bull, EvaKristine.Bull@alta.kommune.no, tlf. 78 45 54 43
Botiltak: Bente Stene, Bente.Stene@alta.kommune.no, tlf. 78 45 54 58