Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmetjenesten

Målet i Alta kommune er at alle skal ha mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Hjemmetjenesten i Alta består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjemmebaserte botiltak og korttidsavdeling i hjemmet. Hjemmesykepleien gir tjenester hele døgnet og har egen nattjeneste.

Avdeling Øst gir helsetjenester fra sentrum, Amtmannsnes og ut til Kviby 
Avdeling Vest gir tjenester fra sentrum, Aronnes og Kåfjord
Avdeling Altafjord har lokaler i helsesenteret i Talvik og gir tjenester fra Auskarnes til kommunegrensen til Kvænangen. Her under ligger også hjemmehjelpstjenesten. 

Korttidsavdeling i hjemmet er et eget team som ivaretar brukere hjemme. Innsatsteamet ivaretar pasienter som kommer fra sykehus. Og bistår hjemmesykepleie med kartlegging og oppfølging av hjemmeboende eldre som har økt behov for hjelp. Teamet består av sykepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut og lege.
Hjemmebaserte botiltak er for brukere med omfattende hjelpebehov som har fast personale i eget hjem.  

Vi er uniformert og har identitetskort
Hjemmetjenesten holder til på Alta omsorgssenter.

Virksomhetsledere: 
Lisa Mathisen, lisa.mathisen@alta.kommune.no
Inga Ristiinna Gaup, Inga.RistiinaGaup@alta.kommune.no
Mobil: 418 68 459

Avdelingsledere:
Øst: Ida Frantzen Seppola, idasep@alta.kommune.no Tlf: 418 68 455
Vest: Unni Haug, unni.haug@alta.kommune.no Tlf: 418 68 454
Altafjord: Eva Kristine Bull, EvaKristine.Bull@alta.kommune.no, Tlf: 418 68 456
Botiltak: Bente Stene, Bente.Stene@alta.kommune.no, Tlf: 418 68 457
Innsatsteam: Berit E. Simensen Utsi, beruts@alta.kommune.no, Tlf: 418 68 458

Vakttelefoner:
Vakt Øst 469 30 921
Vakt Vest 469 17 746
Vakt hjemmehjelp 415 40 866
Vakt Talvik 908 82 819

Vakttelefonene gjelder brukere som allerede har tjenester. Brukere som ikke har tjenester må sende søknad eller kontakte saksbehandler i hjemmetjenesten.