Det er stor interesse for å bidra som frivillig når ukrainske flyktninger ankommer Alta. Møtet som Alta kommune og Alta frivilligsentral sammen var en stor suksess.

Omlag 40 personer møtte opp og bidro med gode innspill på hvordan vi i fellesskap kan ta imot de ukrainske flyktningene og integrere de i lokalsamfunnet.

Formannskapet har vedtatt at Alta vil ta imot 200 flyktninger i år. Det betyr at det vil komme svært mange i tiden fremover.

Det er bestemt at Vertshuset eldresenter blir mottakssenter for flyktningene som kommer. Når og hvor mange som kommer er foreløpig ukjent. 

Les også: Slik skal Vertshuset brukes fremover

Planen er at flyktningene vil være på Vertshuset i noen uker, mens det gjøres kartlegginger, så skal de bosettes i ute i kommunen. 

 

Vil du være frivillig? Trykk på den grønne knappen

Frivilligknapp med lenke til Alta frivilligsentral