Mange har spørsmål om bruken av Vertshuset eldresenter, som ankomstsenter for ukrainske flyktninger. Her kommer fakta om bruken fremover.

Per i dag bor det 16 eldre på Vertshuset. De skal fortsette å bo der de alltid har bodd, og vil få det tilbudet de kjenner. 

I realiteten deles huset i to - der en del skal brukes til mottak for flyktninger fra Ukraina og den andre delen skal fortsatt være hjem for 16 eldre. De ansatte som  i dag jobber på omsorgsboligene vil fortsette i den jobben.

Tirsdag 22. mars vedtok Formannskapet å bosette 200 flyktninger i 2022, slik IMDI anmodet kommunen om å gjøre.

Les alt om Alta kommune og situasjonen i Ukraina

Ingen endring i driften av omsorgsboligene på Vertshuset

- De ansatte på Vertshuset bistår i dag Alta integrerings- og kompetansesenter (AIK) med å tilrettelegge for ankomsten av flyktninger, og gjør en meget god jobb. De hjelper til med møblering av rom og de er i gang med å klargjøre kjøkken på omsorgssavdelingen, sier virksomhetsleder Gro Karlstrøm.

En endring fra det Vertshuset vi kjenner i dag er kjøkkenet. Per i dag er kjøkken og kantine åpen for alle. Dette arealet vil fremover brukes av ankomstsenteret.

De eldre vil få servert mat på sin avdeling, hvor det også er oppholdsrom tilgjengelig.

20 rom til ukrainske flyktninger

Det er 20 rom på Vertshuset som gjøres tilgjengelig for ukrainske flyktninger. Disse rommene oppgraderes nå slik at det blir et godt sted å bo den tiden de skal være på ankomstsenteret. Målet er at familiene som ankommer skal bosettes i hus og leiligheter på ulike steder i Alta. Så langt har mange tatt kontakt og per i dag har vi cirka 130 ledige rom klare.

Akkurat nå jobbes det med å opprette helseteam, som skal ha kontorsted på Vertshuset, for å kunne gjøre kartlegginger av de som ankommer. Alta kommune er også i dialog med Finnmarkssykehuset slik at det blir en sømløs overgang mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester.

Det er forventet at de som ankommer vil ha behov for både behovskartlegging av helseykepleier, helseundersøkelse av lege, blodprøver, røntge, tilbud om diverse vaksiner med mer.

Alta kommune planlegger for et robust system som er klare til å ta vare på denne gruppen over tid, til de etter hvert kan være en del av vårt ordinære kommunale helsetilbud.

Informasjon til beboere og pårørende

Torsdag 24. mars er det informasjonsmøte på Vertshuset for beboere og pårørende.

Det vil også bli invitert til et eget møte for frivilligheten i regi av Alta Frivilligsentral.

Har du lyst å bidra frivillig? Frivilligsentralen i Alta koordinerer dette.