IMDI har anmodet Alta om å bosette 200 flyktninger i år. Tirsdag behandlet Formannskapet anmodningen og vedtok antallet enstemmig. 

UNHCR beregner at cirka 12 millioner mennesker vil trenge nødhjelp og beskyttelse internt i Ukraina, mens mer en fire millioner mennesker kan bli drevet på flukt fra Ukraina innen kort tid.

Les alt om Alta kommune og situasjonen i Ukraina

Se orientering fra kommuneoverlege og Alta integrerings- og kompetansesenter, samt Formannskapets behandling av anmondningen fra IMDI:

Videoen inneholder dessverre ikke når Formannskapet gjør sitt vedtak, men hele prosessen i forkant.