• RVR står for «restverdiredning»
 • Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brann og redningsenheter og forsikringsnæringen i Norge.
 • RVR er en ikke lovpålagt tjeneste som grenser inn mot primæroppgavene til brann- og redningstjenesten.
 • Formålet med samarbeidet er å begrense følgeskader etter brann, vannskader samt andre hendelser.
 • Alta Brann- og Redningskorps er vertsbrannvesenets for RVR i Nord-Troms og Finnmark.
 • Som vertsbrannvesen har vi påtatt oss oppgaven til å rykke ut ved behov for å bistå nabobrannvesener i vårt distrikt.
 • I avtale med RVR påtar brannvesenet seg å utføre restverdiredningstjeneste i forbindelse med skader etter brann og vannskader på eiendom. Da som representant for det/de skadeforsikringsselskap som har skaden og som er medeiere av RVR-tjenesten.
 • Rekvirering - RVR-bilen kan rekvireres kostnadsfritt av:
 • Det lokale brannvesen
 • Nabobrannvesen
 • 110- sentralen etter forespørsel lokalt
 • Forsikringsselskap
 • Skadelidte
 • Politi