Besøksadresse: Markveien 31, 9510 Alta
Telefon: 116 117 

Inngang på forsiden (hovedinngangen)
Ringeklokke ved døren etter stengetid.

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113

Nytt direkte nummer for publikum: 
78 45 75 30 
(benyttes hvis du for eksempel ikke er i Alta men ønsker å nå legevaktsentral her)