Støtten skal gå til en organisert fritidsaktivitet som foregår over tid- så som kulturskoleavgift, årskort, kontingent, treningsavgift etc. Vi kan dekke deler eller hele beløpet inntil kr. 3 650,-.

Hvis barnet/ungdommen er med på en aktivitet fra før, gis det ikke tilskudd fra kontingentkassa.

Ordningen er tiltenkt for barn i skolealder.

I følge fritidserklæringen skal alle barn, uavhengig av foresattes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Det er trenere/fritidsledere, lærere eller andre voksne rundt barnet som kan søke om støtte. Barnet eller foresatte kan ikke søke.
 

Søkeren har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet/ungdommen husker på aktiviteten. Det er søker som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Les mer om ordningen og finn søknadsskjema her