Støtten skal gå til kontingenter/deltakelseutgifter, som er nødvendig for å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Aktivitetene må være noe som foregår over tid- så som medlemskontingent, kulturskoleavgift, årskort, treningsavgift etc. Vi kan dekke deler eller hele beløpet inntil 3 650,-.

Tilskuddsordningen er tiltenkt for barn/ungdom over skolealder og under 18 år. 

I følge fritidserklæringen skal alle barn, uavhengig av foresattes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. I Alta kommune sin ordning kan barn få støtte til mer enn en aktivitet. 

Regjeringen.no - Fritidserklæringen

Det er trenere/fritidsledere, lærere eller andre rundt barnet som kan søke om støtte. Barnet eller foresatte kan ikke søke.
Det er søker som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Kulturvirksomheten i Alta kommune gjør ikke en behovsanalyse basert på info fra NAV eller andre.
Pengene tildeles direkte til fritidsaktiviteten- ikke til barnet eller barnets foresatte. 

Søknadsskjema

Penger tildeles fortløpende.