Støtten skal gå til kontingent/deltakelse til fritidsaktivitet, som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Aktiviteten må være noe som foregår over tid- så som kulturskoleavgift, treningsavgift etc. Vi kan dekke deler eller hele beløpet inntil 3300,-.

I følge fritidserklæringen skal alle barn, uavhengig av foresattes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Regjeringen.no - Fritidserklæringen

Det er trenere/fritidsledere, lærere eller andre rundt barnet som kan søke om støtte. Barnet eller foresatte kan ikke søke.
Søkeren har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet/ungdommen husker på aktiviteten.
Det er søker som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Kulturvirksomheten i Alta kommune gjør ikke en behovsanalyse basert på info fra NAV eller andre.
Pengene tildeles direkte til fritidsaktiviteten- ikke til barnet eller barnets foresatte. Dersom aktiviteten er betalt på forhånd, vil ikke beløpet bli refundert.
Ved deltakelse i flere aktiviteter, må det prioriteres.

Søknadsskjema

Penger tildeles fortløpende.