Disse dagene er det mulig å ta influensavaksine

Ønsker du influensavaksine, så ta kontakt med vårt vaksinekontor på e-post post.vaksine@alta.kommune.no eller ring vårt servicesenter, som sender din henvendelse videre. Ring 784 55 000

Vårt vaksinekontor holder til på Parksenteret i 3. etasje.

 

Følgende grupper anbefales influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne i risikogrupper, se FHI     https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/
 • Barn født prematurt fra de er 6 måneder til 5 år (særlig for de født før uke 32)
 • Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko
 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med (eller tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinrøktere og andre med regelmessig kontakt med levende griser

Priser:

Influensavaksine 200 kroner
Vaksine mot lungebetennelse 350 kroner

 

Fakta om influensa

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier – denne kalles sesonginfluensa. Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse gruppene anbefales influensavaksine - link til hjemmesiden med risikogrupper. Barn og voksne med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen.

Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon og man kan oppleve en forverring av kronisk sykdom man allerede har. Noen kan også oppleve varig helse etter alvorlig influensasykdom.

Influensavaksine kan hindre alvorlig influensasykdom og dermed bidra til å beskytte mot følgesykdom og varig svekket helse. Dersom du likevel skulle bli syk av influensa etter vaksinen, vil du ofte få et mildere og kortere forløp.

 • Influensa smitter ved dråpe-, luft- eller kontaktsmitte.
 • Inkubasjonstiden, fra smitte til symptomer er vanligvis på 2 dager, men varierer fra 1-4 dager. Man er smitteførende fra dagen før symptomene viser seg og i 2-5 dager etterpå.
 • Barn og personer med svekket immunforsvar kan være smitteførende lengre. Den høye smittetakten gjør at epidemier kan utvikle seg raskt.
 • Typiske symptomer på influensa er at de kommer brått, da med høy feber, muskelsmerter, hodepine og påvirket allmenntilstand
 • Mageplager som oppkast og diare er sjeldne hos voksne men kan opptre hos barn.
 • Influensa varer oftest i 7-10 dager.  
 • Mange av de som smittes har fått eller ingen symptomer, men kan likevel smitte andre.

Les mer om influensavaksinering i Alta kommune