Arrangementer
Ved store arrangementer eller arrangementer med økt risiko med tanke på brann, vil det 
være nødvendig å sette inn tiltak av forebyggende og beredskapsmessig art. Vi ønsker at arrangørene forholder seg til veiledningen for sikkerhet ved store arrangementer.

Sikkerhet ved store arrangementer

Den ansvarlige for arrangementet skal minimum 14 dager før arrangementet sende melding til brannvesenet, dersom arrangementet skal avholdes i en bygning eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Overnatting
Brannvesenet skal ha skriftlig varsel om overnattingen minimum 3 dager før overnattingen skal foregå.

Melding om overnatting sendes inn på eget skjema her