Om skolen

Skolen har ca 80 ansatte som er organisert i team med egen teamleder. I lag med rektor, assisterende rektor og inspektør er dette skolens ledelse.

Alta ungdomsskole har en spesialpedagogisk avdeling som dekker dette behovet for ungdomstrinnet og vi har en alternativ opplæringsarena.

Alta ungdomsskole er også Universitetsskole og dermed  en viktig bidragsyter i å utdanne fremtidens lærere.

Skolen ble ferdigstilt i 1967 og våren 2019 ble en helt ny fløy være ferdig. I 2020 sto ett helt nytt basebygg ferdig.