– Jeg kom tilbake til barndomsbygda mi, Langfjord, som 71-åring. Jeg ble spurt om å sitte i styret i bygdelaget og takka ja. Siden da har jeg engasjert meg, forteller Emaus foran de 50 oppmøtte på folkemøtet.

Mandag 23. mai arrangerte Alta kommune folkemøte for alle over 60 år. Årsaken til møtet er prosjektet leve hele livet og det å skape et aldersvennlig Alta. I forkant har det vært sendt ut spørreundersøkelse til målgruppen og det var den som var utgangspunkt for kveldens to temaer; bolig og frivillighet.

Her kan du lese hele undersøkelsen

– Vi er en ressurs

Emaus gikk rett på sak under temaet frivillighet. Hun mener eldre må innse sin verdi i samfunnet og den ressursen de er.

– Vi har den beste kompetansen til å se grunnlag for utvikling. Til å se strukturene og stille spørsmål. Vi eldre har livserfaring, vi har sett mye og vi har jobbet med mange ulike ting.

Se deler av innlegget til Emaus her:

Emaus høstet nærmest trampeklapp for sitt innlegg. 

Spørsmålene, som gruppene skulle besvare i temaet frivillighet, var:

1. Hvordan kan vi få flere til å engasjere seg i frivillig arbeid uten å måtte binde seg til noe fast?
2. Hva kan du gjøre som frivillig for å være en ressurs i arbeidet med å forebygge ensomhet? 
3. Hva må til for at du som frivillig føler at du blir fulgt opp på en god måte?

 

Hvordan planlegge egen alderdom?

Tema nummer to denne kvelden var bosituasjon. Spørreundersøkelsen avdekket blant annet at kun 40 prosent av de over 60 år kan bo i sin nåværende bolig dersom helsa forverrer seg. Spørsmålet da er hvordan man kan bli enda bedre på å planlegge fremover og når behovene endrer seg.

 31 prosent sa også at de ønsker, i en fremtidig bolig, at det er fellesarealer for sosiale aktiviteter.

Derfor var Geir Svendsen AS invitert. En aktør som står for mange byggeprosjekter i Alta, og spesielt med tanke på prosjektet i Lille Komsa.

Her kan du lese om boligprosjektet på Lille Komsa

Prosjektleder Stian Svendsen i Geir Svendsen AS viser frem boligprosjekter.

(Prosjektleder Stian Svendsen viser frem deres byggeprosjekter på Elvekanten og Lille Komsa)

På Lille Komsa planlegger de for nettopp sosiale møteplasser i fellesarealene. Interessen fra salen var stor.

Under gruppearbeidet svarte de oppmøtte på følgende spørsmål:

3 av 4 oppgir at de bor i enebolig, rekkehus eller tomannsbolig over flere plan.
1. Kun 40 prosent oppgir at de vil kunne bo i boligen slik den er dersom de får dårlig helse og eks vanskeligheter med å gå. Hva skal til for at vi kan bli enda bedre til å planlegge og tilrettelegge egen bosituasjon?
2. Hvis du må flytte – hva vil være viktig for deg i din neste bolig?
3. 37 prosent oppgir at de ønsker å flytte nært Alta sentrum. Hva kan regnes som nært Alta sentrum?
4. 31 prosent oppgir at de vil ønske å bo i leilighet med fellesarealer for sosiale aktiviteter. Hva bør slike fellesarealer inneholde?
Prosjektleder i Alta kommune, Ingunn Torbergsen, forteller om agenda for møtet.
Prosjektleder i Alta kommune, Ingunn Torbergsen, sto for den røde tråden gjennom møtet.

Mange gode innspill

Spørreundersøkelesen og folkemøtet er med på å danne grunnlag for det som skal bli tiltak i en handlingsplan i prosjektet «Leve hele livet». Prosjektleder for Alta kommune, Ingunn Torbergsen, sier arbeidsgruppen er svært fornøyd med folkemøtet og innspillene som kom.

– Vi er veldig glade for at så mange kom og ga oss innspill. Det kommer godt med når vi nå skal i gang med å lage tiltak. 

Her kan du lese mer om «Leve hele livet»