I ca 2,5 uke i slutten av mars måned hadde de over 60 år muligheten til å svare på en undersøkelse i regi av Alta kommune. Totalt fikk 4461 personer invitasjon til å svare på undersøkelsen (alle fylte 60 og over) og hele 1419 personer svarte. Det gir en svarprosent på ca hele 32 prosent.

– Vi synes det er et godt resultat og setter stor pris på at så mange har tatt seg tid til å svare, sier nestleder i Helse og sosial og prosjektleder for «Leve hele livet, Ingunn Torbergsen.

Undersøkelsen kan i sin helhet lastes ned og leses her.

Dette svarte dere

Vi spurte blant annet om de godt voksne opplevde vansker med å bevege seg i sitt nærområde, hvordan de bor nå og ønske om boforhold i fremtiden, hvordan de transporterer seg i dag og i fremtiden, aktivitetstilbudet i Alta, informasjon rundt tjenestetilbudet i Alta kommune og fallproblematikk. En del av undersøkelsen handlet også om våre godt voksne er kjent med hvor langt utviklingen har kommet med velferdsteknologi og hvor åpen de kunne være for å prøve ut nye ting for seg selv og i sitt liv fremover. 

Å planlegge sin egen alderdom blir et viktig punkt for kommunen å føgle opp fremover, da antall eldre vil øke i årene som kommer og det er et mål nasjonalt at det skal tilrettelegges for at man kan bo lengst mulig hjemme så lenge man kan. Det er billigere for samfunnet, men først og fremst trives nok de fleste i kjente og kjære omgivelser så lenge de kan få tilpasset hverdagen sin ved behov.

Nesten 4 av 10 svarte at de ikke hadde - eller i svært liten grad har begynt å planlegge sin egen alderdom som også innebærer å tilpasse sin egen bolig. Konkret kan dette dreie seg om å ha de nødvendige funksjoner på et plan og for eksempel ikke tilrettelegge for at kjøkken og bad kun er i andre etasje i sin bolig. Kun en av fem svarte at de har startet på dette i stor eller svært stor grad. 

13. I hvilken grad vil du si at du planlegger egen alderdom, inludert å tilpasse egen bolig?

A 6vtAAAAAElFTkSuQmCC

Vi spurte også om det er tilbud de godt voksne savner i Alta. Her kom det mange kommentarer og forslag, alt fra jazzkafè, forelesinger, Vertshuset, møteplasser, senior kino, trimgruppe i badeland, med videre. 

Vi var også nysgjerrige på både om de godt voksne har falt/ ramlet på offentlige områder, og i så fall hvor dette har vært. 

w tTRa 0xV 0kqQAAAABJRU 5ErkJggg==

1 av 4 godt voksne har ramlet på offenltige områder, og dette har både omfattet områder i Alta sentrum, på ustrødde gangstier, utenfor navngitte butikker eller når de var ute på tur. 

Undersøkelsen har muligens også gitt flere ny kunnskap om hva som finnes på markedet av teknologiske hjelpemidler for flere var villige til å teste ut nye og innovative produkter som kan bistå i hverdagen. Dette kunne være trygghetsalarm, komfyrvakt, gps for å kunne bli lokalisert (for eksempel på mobilen/ klokka si), fallsensorer i boligen, elektronisk medisindispenser, med videre.

Spørsmål om tanker om teknologi knyttet til helse- og omsorgsstjenesten

 

 

Prosjektgruppen Leve hele livet, bestående av representanter fra de ansatte og politikere i Alta kommune, samt eldreråd
Prosjektgruppe «Leve hele livet». Fra venstre: Kristin Jensen, Bjørn Ronald Mikkelsen, Tone B. Andersen, Ingunn Torbergsen, Stina Paulsen, Jon-Håvard Haukland, Anita Tangen og Gjermund A. Wiik

Dette skal undersøkelsen brukes til

Spørreundersøkelsen er med på å danne grunnlag for en handlingsplan i prosjektet Leve hele livet. I tillegg skal resultatene også brukes i andre kommunale planer og prosjekter i alle tjenesteområdene i kommunen.

– Nå skal vi først og fremst dykke inn i svarene og se på hvilke tilbakemeldinger vi har fått. Deretter vil det handle om å jobbe frem tiltak som kan møte tilbakemeldingene, og de erfaringer vi tidligere har gjort oss. Dette starter vi med rett etter påske, sier Torbergsen.

Målet er å få vedtatt planen i Kommunestyret før sommeren.