Gjennom kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal Norge bli mer aldersvennlig. Den samme målsettingen har Alta kommune, som er i ferd med å lage en handlingsplan i prosjektet. I den forbindelse har det også vært sendt ut en spørreundersøkelse til alle over 60 år, som 4.461 personer svarte på.

Nå inviterer Alta kommune til folkemøte 23. mai på Alta omsorgssenter fra klokken 17.00-20.00. Oppmøte på Holmen, hovedinngangen.

For å skape et samfunn tilpasset eldre og videreutvikle våre tjenester er vi helt avhenige av å ha innbyggerne med på laget. På folkemøtet tas det opp to tema, bosituasjon og frivillighet, og det legges opp til gruppearbeid og mulighet for å komme med forslag til fremtidige løsninger. Vi ønsker hjelp til å finne tiltak som kan bidra til et aldersvennlig tilbud på tvers av kommune, næringsliv og frivillighet.

Det som er bra for eldre er som regel godt for hele samfunnet.

Folkemøtet er åpent for alle over 60 år. 

Til temaene er Tore Wæraas, Randi Mjøen Carlsen og Randi Emaus invitert for å fortelle om henholdsvis boligutvikling og det å bidra i frivillig arbeid. Prosjektleder i Alta kommune, Ingunn Torbergsen, vil fortelle mer om «Leve hele livet».

Vi serverer kaffe og vafler. Kultbandet stiller som pauseunderholdning.

Folkemøtet ble gjennomført som planlagt, men noen endringer i programmet. Her kan du se lese hva som skjedde på møtet.