Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kunngjøring av

Vedtatt reguleringsplan for BBB3, Lille-Komsa

Planutvalget har i møte 12 oktober 2022 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for BBB3, Lille-Komsa, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse på inntil 45 enheter, i to til tre etasjer, med stort fokus på bofelleskap og gode fellesarealer. Prosjektet tar utgangspunkt i tomtens natur, hvor det skal gjøres minst mulig inngrep i terrenget, og eksisterende vegetasjon og kvaliteter.

Dokumenter

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse med vedlegg

Saksfremlegg

Saksprotokoll 

 

Kladeadgang

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Fylkesmannen i Finnmark innen 3 uker fra kunngjøring.

Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta eller per e-post: postmottak@alta.kommune.no.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Plankart BBB3

Plankart BBB3

Kunngjøring av

Vedtatt reguleringsplan for BBB3, Lille-Komsa