Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kunngjøring av

Vedtatt endring av detaljregulering for B8, Alta sentrum

Planadministrasjonen har i delegert vedtak gjort endring av detaljregulering for B8, Alta sentrum. 

Tiltakshaver har søkt om endringer av planen da bygningen er i detaljprosjekteringsfase og ting derfor har endret på seg. Det er gjort endring i plankartet for justert plassering av nettstasjon og endringer i bestemmelser om byggegrenser og parkering.

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Dokumenter

- Melding om delgert vedtak

- Plankart

- Bestemmelser

- Søknad av 23.03.22

Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er gjort kjent. 

Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Plankart med endring

Plankart med endring

Kunngjøring av

Vedtatt endring av detaljregulering for B8, Alta sentrum