Kurset vil gi dere som foreldre nyttige verktøy til hverdagssituasjoner som oppleves utfordrende. For eksempel morgenstell, påkledning, leksegjøring, legging og måltider. Mange kan føle seg både usikker og fortvilet. Å få hjelp og støtte tidlig kan gjøre at det vanskelige ikke vokser seg større.

Det handler om å være detektiv og se barnets positive sider og egenskaper. Det foreldre gir oppmerksomhet til har en tendens til å øke.  Jo mer oppmerksomhet vi gir til god oppførsel, jo mer vil barnet oppføre seg bra. På foreldrekurset øver deltakerne på å holde fokus på det de vil ha mer av, for eksempel samarbeid i hverdagssituasjoner. God kontakt mellom foreldre og barn er viktig for barnets utvikling og tilknytning. 

Tidligere deltakere gir tilbakemelding om økt trygghet i foreldrerollen og bedre stemning i familien. 

Her kan du lese noen av tilbakemeldingene tidligere kursdeltakere har gitt: https://www.alta.kommune.no/for-mange-familier-er-overgangen-fra-ferie-til-hverdag-utfordrende.6534976-562947.html


Ingrid og Karianne ser fram til å starte neste foreldrekurs 11. september. De ønsker gjerne å møte aktuelle foreldre til en uforpliktende samtale. 
Meld din interesse via dette skjemaet ved å trykke her

Her finner du oversikt over høstens kursrekke

I perioden fra og med uke 28 til og med uke 32 avvikles sommerferie. Foreldre som registrerer seg i denne perioden vil bli kontaktet i løpet av uke 33.