Det skal bygges boliger i Lille Komsa. I en periode vil derfor turstien mot Komsatoppen være stengt ved studenboligene. Det er satt opp gjerder rundt anlegget, og dette medfører at løypen ikke er tilgjengelig.

Fra 20. juli vil en ny løype være tilgjengelig med start fra rundkjøring inn mot Komsa skole.

Komsa turløype2.jpg

 

Det er hele tiden mulig å gå til Komsatoppen, på fine turstier, fra p-plassen ved tilfluktsrommet. Avkjøringen ligger ca 150 meter fra Komsa skole.Utgangspunktet er parkeringsplass vest for Komsa skole. Ta av fra Bossekopveien og følg Tilfluktsveien til p-plass.  

Det er også muligheter for å finne alternative stier for eksempel fra Komsa skole