Vertshuset eldresenter: Kathrine Jørgensen, som er sykepleier fra 2008 med videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse. Hun kommer fra Opptreningssenteret og begynte 1. november 2021.

Follumshagen avdeling Svartfossen / Tørrfossen: Rebecca Møller er utdannet fysioterapeut fra 2014 og kommer fra avdeling Mestring og rehabilitering på Alta omsorgssenter. Hun begynte 1. november 2021.

Ved avd Steinfossen er Lisbeth Sollund avdelingsleder som begynte i stillingen 01.01.21.  Hun er vernepleier fra 1987 og har lang fartstid på flere avdelinger innen bistand i Alta kommune. 

Ved avdeling Follumsvei er Bente Ernstsen avdelingsleder og begynte i stillingen 01.12.20.  Hun er sykepleier fra 2004, med lang fartstid i kommunen, hvor hun har jobbet ved Ekornsvingen sykehjem og vært boleder for flere små boliger.

Vi har også styrket fagutvikling ved Svartfossen og Tørrfossen avdeling med egen fagutviklingssykepleier Sylvi Monika Andersen. Hun begynte i ny stilling den 01.11.21 og kom fra jobben som avdelingsleder ved samme avdeling. Hun har tidligere vært avdelingsleder ved Vertshuset og er utdannet sykepleier fra 2006.

Les også: Disse tilbudene finner du på Alta omsorgssenter