Alta sykehjem; Vina, Kilvo, Gabo, Gønges og Sandia

Alta sykehjem har totalt 86 langtidsplasser.72 plasser på Alta omsorgssenter, fordelt på 4 avdelinger og en avdeling med 14 plasser på Sandia( tidligere Ekornsvingen sykehjem).

Se oversikt og kontaktinfo til alle avdelingene her

Mestring og rehabilitering; Mikkeli og Sierra

Mestring og rehabilitering er lokalisert i nye lokaler ved Alta omsorgssenter. Mestring og rehabilitering består av 2 avdelinger med korttids-, avlastning og rehabiliteringsplasser.

36 korttidsplasser 2 avdelinger.

Virksomhetsleder mestring og rehabilitering:
Tom Erling Henriksen
E-post: tom.erlinghenriksen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 56 95 /951 03 216

Avdeling Mikkeli:
18 korttidsplasser for pasienter som trenger rehabilitering eller lindring og palliasjon.
(Blokk F 2. etasje)
Tlf: 78 45 56 81
Vakttelefon: 45 39 36 47
Konstituert Avdelingsleder: Maria Voreland
Epost: marvor@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 56 82

Avdeling Sierra:
18 Korttids- og avlastningsplasser for personer som trenger et mestringsopphold slik at de blir i stand til å bo hjemme lengre.
(Blokk E 2. etasje)
Tlf: 78 45 56 93
Vakttelefon:  920 79 576

Avdelingsleder: Lars-Erik Arstad
Epost: lars.arstad@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 56 94 / 95 75 98 11

Follumshagen omsorgsboliger

Follumshagen omsorgsboliger ligger i D-blokka og består av 2 avdelinger med til sammen 54 bemannede omsorgsboliger.

Avdeling Steinfossen:
Blokk D 1 etg   
Vaktrom: 78455603 / 92099328

Avdelingsleder: Lisbeth Sollunn
Epost: lisbeth.sollunn@alta.kommune.no
Tlf: 92298570

Avdeling Svartfossen og Tørrfossen:
Blokk D 2+3 etg
Vakttlf Svartfossen: 92089617
Vakttlf Tørrfossen: 92082712

Avdelingsleder Tørrfossen:
Mariel Bjørgve Strøm
Epost: marstr@alta.kommune.no
Tlf: 78455604

Avdelingsleder Svartfossen:
Helene Bumbulucz Sæther
Epost: helsae@alta.kommune.no
Telefon: 90704947

Follumsvei 15

Follumsvei 15 ligger i B-blokka og består av 6 bemannede omsorgsboliger.
Vakttlf: 92095961
Avdelingsleder: Bente Ernstsen
Epost: Bente.Ernstsen@alta.kommune.no 
78455665 / 99690144

 

Hjemmetjenester

Virksomhet for hjemmetjenester består av fire avdelinger som er lokalisert i 1 etg ved Alta omsorgssenter. 
Vårt hovednr er 784 55 450

Virksomhetsleder: Lisa Mathisen
Epost: lisa.mathisen@alta.kommune.no
Telefon: 784 55 422

Avdeling Altafjord
Hjemmehjelp og distriktssykepleie
Avdelingsleder: Eva Kristine Bull 
Epost: evakristine.bull@alta.kommune.no
Telefon: 784 55 443

Avdeling Botiltak
Døgnkontinuerlig tjenester til hjemmeboende med omfattende behov.
Avdelingsleder: Bente Stene
Epost: bente.stene@alta.kommune.no
Telefon: 784 55 458

Avdeling Vest
Hjemmesykepleie 
Avdelingsleder: Mette Gro Bekkemellem
Epost: Mette.bekkemellem@alta.kommune.no
Telefon: 784 55 644

Avdeling Øst
Hjemmesykepleie
Avdelingsleder: Inga Ristiinna Gaup
Epost: Inga.RistiinaGaup@alta.kommune.no
Telefon: 784 55 447

Stilla legesenter

Stilla legesenter (tidligere Alta kommunale legesenter) åpnet dørene 1. september 2019. Herfra jobber fire fastleger i kommunal regi. Den femte fastlegen er på plass fra 01.10.21. Legesenteret er lokalisert på Alta omsorgssenter. Oppmøte til time vil være via hovedinngangen til omsorgssenteret. Ta til venstre når du kommer inn hovedinngangen, gjennom glassgata, resepsjonen for legekontoret ligger inne i lokalene til legesenteret.

Avdelingsleder Ragna Eikanger
E-post: raei@alta.kommune.no
Telefon: 78455419/97072460
Besøksadresse: Alta omsorgssenter
Telefon: 482 85 500

Hjemmeside: stillalegesenter.alta.kommune.no/

Ergo- og fysioterapitjenesten

Ergo- og fysioterapitjenesten er en offentlig, kommunal tjeneste. Enheten ligger under virksomhet Mestring og rehabilitering, og består av følgende tjenester: 

Virksomhetsleder: Tom Erling Henriksen
Telefon: 951 03 216
E-post: toerhe@alta.kommune.no

Fysioterapeuter:​
Karin Holm Olaussen:
Epost: Karinholm.olaussen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 55 14 
Tonje Emaus: (Barnefysioterapeut)
Epost: tonje.emaus@alta.kommune.no
Telefon: 94 83 70 70
Linda Berg: (50% Barn og 50% Mikkeli)
Epost: Lindacecilie.berg@alta.kommune.no
Telefon: 948 20 642
Kaja Bruhn Johansen: (50% Mikkeli og 50% Poliklinikk)
Epost: Kaja.Bruhnjohansen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 55 37

Turnusfysioterapeuter:
Telefon: 78 45 55 11


Ergoterapeuter:
Karin Pedersen:
Epost: Karinashild.pedersen@alta.kommune.no
Telefon: 91 00 28 75
Hilde Katrine Helgesen
Epost: HildeKatrine.helgesen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 55 19
Anne-Marie Qvarme Oksavik (Ergoterapeut med fokus på hørsel):
Epost: Anne-marie.qvarmeoksavik@alta.kommune.no
Telefon: 948 15 218
Lene Pedersen (Ergoterapeut med fokus på syn):
Epost: Lene.Pedersen@alta.kommune.no
Telefon: 948 19 558
Bjørn Inge Amundsen (Ergoterapeut på mikkeli/sierra):
Epost: Bjorninge.amundsen@alta.kommune.no
Telefon: 948 15 218
Elisabeth Dahl Jensen:
Epost: elisabet.dahljensen@alta.kommune.no
Telefon: 480 67 262

Ved behov for direkte kontakt med ergoterapeut sendes en forespørsel på mail: postergo@alta.kommune.no

Frisklivssentralen:
Epost: frisklivssentralen@alta.kommune.no
Telefon: 900 69 319
Link: Frisklivssentralen i Alta 

Lokalt hjelpemiddellager:
E-post: postmottak.hjelpemiddellager@alta.kommune.no
Telefon: 476 14 113


Hjelpemiddelteknikere:
Eirik Forsberg:
Epost: Eirik.Forsberg@alta.kommune.no
Telefon: 900 80 629
Finn Nørstad:
Epost: Finn.norstad@alta.kommune.no
Telefon: 466 24 288

Ved behov for kontakt med teknikerne våre sendes en forespørsel på mail: postre@alta.kommune.no

 

Servicekontor Helse og sosial

Servicekontoret for Helse og sosial er lokalisert ved hovedinngangen på omsorgssenteret i Follumsvei 17. Vi er helse- og sosialtjenestens kontaktpunkt og informasjonssenter for både innbyggere og ansatte, og ivaretar både eksterne og interne tjenester. 

Åpningstid: Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00
Telefon: 78 45 54 00


Saksbehandler: Britt Hågensen
E-post: brha@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 02 

Konsulent: Lill Storvik
E-post: lill.storvik@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 44

Konsulent: Grete Nilsen
E-post: grete.nilsen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 31

Konsulent: Bjørn Tore Bræck
E-post: bjbr@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 31

Konsulent: Sissel Strifeldt
E-post: sist@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 56 15 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er sektorovergripende og har ansvaret for at de som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være både kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester eller andre eksterne samarbeidsparter.

Per dato består enheten av Samhandlingskoordinator, Kreftkoordinator og leder for enheten. Koordinerende enhet er en nyetablert funksjon i Alta kommune og er under utvikling. Enheten holder til i 2. etasje på Holmen.

Leder koordinerende enhet: Jorunn S. Nordholm
E-post: jnor@alta.kommune.no
Telefon: 902 43 261

Samhandlingskoordinator: Karina Haus Steinshylla
E-post: KarinaHaus.Steinshylla@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 36

Kreftkoordinator: Helena Marie Hykkerud
E-post: HelenaMarie.Hykkerud@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 32

Barnekoordinator: Anita Romsdal Kivijervi
Epost: anita.kivijervi@alta.kommune.no
Telefon: 902 47 396

Alta Frivilligsentral

Leder har kontor i 2.etasje på Holmen.


Leder Gabriella J Ottesen
E-post: gabriella.ottesen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 56 70 / 990 47 810

Senterledelse

Administrasjon omsorgssenter:
Administrasjon sørger for god samhandling mellom de ulike virksomhetene på bygget.
Leder sammen med husøkonom og logistikkansvarlig har ansvar for sentrallager, varemottak og tilrettelegging for arrangementer i tilknytning til omsorgssentrets felles lokaler. 
 
For spørsmål vedrørende ulike tjenestetilbud som berører brukere/pårørende kontaktes omsorgsboligen eller sykehjemsavdelingen.
Leder Alta omsorgssenter: Børge Martinussen
Telefon: 92 03 87 06
 
Husøkonom og logistikk: Marina Pedersen og Linda Aas
Telefon: 90 40 63 71

Helse- og sosialadministrasjon

Deler av Helse- og sosialadministrasjonen er også lokalisert på Alta omsorgssenter. Våre kontor ligger i A5 – plan 1.

Nestleder Helse- og sosialtjenesten
Ingunn Torbergsen
E-post: Ingunn.Torbergsen@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 54 10 / 997 44 393

Virksomhet for omsorgsboliger:
Konstituert virksomhetsleder Randi Åkvik
E-post: randi.akvik@alta.kommune.no
Telefon: 920 46 974

Virksomhetsleder tilrettelagte boliger:
Anita Herstad Tangen
E-post: Anita.Tangen@alta.kommune.no 
Telefon: 78 45 54 11 /91 88 01 95