I mars sendte vi ut en spørreundersøkelse tilknyttet prosjektet «Leve hele livet» til alle over 60 år. 1.419 personer svarte på undersøkelsen, noe som utgjør 31,8 prosent av målgruppen.

Les hele undersøkelsen her

Vi spurte blant annet om de godt voksne opplevde vansker med å bevege seg i sitt nærområde, hvordan de bor nå og ønske om boforhold i fremtiden, hvordan de transporterer seg i dag og i fremtiden, aktivitetstilbudet i Alta, informasjon rundt tjenestetilbudet i Alta kommune og fallproblematikk. En del av undersøkelsen handlet også om våre godt voksne er kjent med hvor langt utviklingen har kommet med velferdsteknologi og hvor åpen de kunne være for å prøve ut nye ting for seg selv og i sitt liv fremover. 

 

 

Arrangementer og aktiviteter

Når det gjelder informasjon om aktiviteter og arrangementer svarte mange at de kunne tenkt seg å få dette på en digitalt. De fleste svarte at de ønsker informasjon via nettutgaven til lokalavisen (48 prosent) og kommunens hjemmeside/Facebook-side (46 prosent)

Mange synes det kan være utfordrende å finne informasjonen.

Stolpediagram som viser hva folk synes om informasjon om aktiviteter og arrangement

I undersøkelsen ga vi også muligheten til å komme med kommentarer. Mange skriver at de ønsker informasjon både gjennom Facebook og Twitter, men også gjennom kommunens egen app «Alta». Noen har også skrevet at de ønsker lenke til lag og foreninger via kommunens hjemmeside. Og det finnes allerede, trykk her. Hvert fall en oversikt over hvilke lag og foreninger som er registert i kommunen.

 

Kommunal informasjon

Det viser seg også at digitale plattformer er foretrukket dersom man får behov for hjelp.

Stolpediagram som viser om folk kunne tenkt seg å bruke digital plattform

stolpediagram som viser hvor folk vil finne informasjon om kommunens helse- og sosialtjenester

I kommentarfeltet til dette punktet skriver noen at de gjerne ønsker informasjon fra sin fastlege. Flere nevner Facebook og sosiale medier, mens noen andre nevner SMS direkte på telefonen.

Alle innspill som er kommet, både via spørreundersøkelsen og folkemøtet i mai, danner grunnlag for det som skal bli tiltak i en handlingsplan i prosjektet. Målet med «Leve hele livet» er å skape et aldersvennlig Alta.