Dette er en viktig arena for deg som ønsker å knytte kontakt med både kommunen og Husbanken, eller andre i bransjen. Du vil få informasjon om hvordan Alta kommune planlegger og legger til rette for boligutvikling, samt statlige føringer og Husbankens virkemidler.

Program

 • Oppmøte og velkommen
 • Alta vil – sammen gjør vi Alta til et godt sted å bo! v/kommunedirektør Oddvar Konst
  o    Boligsituasjonen i Alta  – status og utfordringer
  o    Hvor skal vi?
  o    Hva gjør kommunen for å komme dit?
 • Dyrtid og bolig – Husbanken er her!  v/regiondirektør Merete Berg, Husbanken 
  o    Hvem er vi?
  o    Nasjonale føringer for boligfremskaffelsen
  o    Utfordringsbildet i boligfremskaffelsen i dag
  o    Husbankens verktøykasse
 • Sofaprat
  o    Dialog mellom bransjen og panelet, som består av Husbanken, planavdelingen i Alta kommune og kommunalleder samfunnsutvikling i Alta kommune.

Det gis mulighet til å stille spørsmål til både Alta kommune og Husbanken digitalt under sofapraten (via Menti.com). Dersom du ønsker å sende inn spørsmål på forhånd kan du gjøre det i påmeldingsskjemaet. Spørsmålene vil være anonymisert når de brukes.  

Dato: fredag 3.5.2024
Tid: 12.00-16.00
Sted: Alta rådhus, kommunestyresalen
Sandfallveien 1, 9510 Alta

Arrangementet er gratis.
Frist for påmelding er mandag 29.4.2024.

Påmeldingsskjema finner du her eller ved å benytte QR-koden under

QR-kode med lenke til påmelding til sammen om boliguvikling i Alta