Alta kommune har inngått kontrakt med rådgivergruppen Archus Arkitekter for utarbeidelse av forprosjekt for Saga skole. Prosessen med forprosjektet er godt i gang og har som mål å levere et ferdig underlag som kan benyttes til utlysning av bygningsentreprisen for Saga skole. Ut over å skulle danne grunnlag for anbudskonkurransen har forprosjektet som mål å ivareta behovene til ansatte, elever, byggeier, skoleledelse og øvrige brukere av dagens Saga skole. I prosessen med forprosjektet har det vært gjennomført flere møter med de ansatte og skoleledelsen for å komme fram til et konsept for utbyggingen som svarer best mulig på dagens og framtidens behov ved Saga skole.

Forprosjektet vil løpe fram til utgangen av april og vil da danne grunnlag anbudskonkurransen for Saga skole som skal lyses ut på våren 2024. Alta kommune ønsker å kontrahere en totalentreprenør og starte byggeprosjektet innen høsten 2024. Det antas at byggeperioden vil løpe et år fra kontraktsinngåelse og at den nye skolen vil stå ferdig til skolestart høsten 2025.

Foreløpige skisser av prosjektet finner du her:

Plantegninger per 04.04.2024
Fasadetegninger per 04.04.2024
Situasjonsplan per 04.04.2024
 

 

Ombygging og utbygging av Saga skole er en del av den nye skolestrukturen i Alta. Her finner du tidslinje, flere detaljer og informasjon om ny skolestruktur