Prosjektet har hatt et stort fokus på miljø gjennom gjenbruk. Alt av løsøre og inventar som har restverdi er gitt bort til andre kommunale virksomheter. Byggematerialer som fenderlist, himlingsplater og sanitærutstyr er forsøkt gjenbrukt så langt det går. Enten i prosjektet eller på andre steder.

Alta kommune og prosjektleder Trine Østmo ser fram til fortsettelsen på dette byggeprosjektet som er tenkt ferdigstilt midten av februar 2024.