Alta kommune har kommet til enighet med veterinærer, alle tilknyttet Alta Dyreklinikk, om en ny avtale for klinisk veterinærvakt for produksjonsdyr og husdyr, gjeldende fra 1. februar 2023. 

På grunn av en generell mangel på veterinærer til vaktordningen er det selv med en ny avtale på plass, ikke mulig å få dekt opp en helkontinuerlig vaktordning. Det vil derfor være mangel på tilgjengelig veterinær på vakt noen dager utenom ordinær arbeidstid, samt enkelte helger. Veterinærene har strekt seg langt for å dekke opp vakante vakter, for å minimere tiden uten tilgjengelig veterinærvakt. 

Veterinærvakt er tilgjengelig alle hverdager mandag – fredag kl. 08.00-16.00.

Oversikt over ettermiddager/kvelder og helger uten tilgjengelig veterinærvakt finner du her

Det er svært beklagelig at vi ikke får en helkontinuerlig vaktordning på plass, men vil med den nye vaktrulleringen fra 1. februar ha betydelig færre dager uten tilgjengelig veterinærvakt enn med den midlertidige løsningen vi har hatt frem til nå. Med en ny avtale på plass har vi et godt utgangspunkt i det videre arbeidet med å rekruttere inn nye veterinærer til vaktordningen. Alta kommune takker veterinærene for en god og konstruktiv dialog for å få på plass en ny avtale, og ser frem til et godt samarbeid videre for å løse veterinærutfordringen lokalt.

Vakttelefonnummer finner du her