På grunn av en generell mangel på veterinærer til vaktordningen er det ikke mulig å få dekt opp en helkontinuerlig vaktordning. Det vil derfor være mangel på tilgjengelig veterinær på vakt enkelte dager og helger utenom ordinær arbeidstid. 

Veterinærvakt er tilgjengelig alle hverdager mandag – fredag klokken 08.00-16.00.

I perioden mars – juni 2023 er det ikke tilgjengelig veterinær på vakt følgende ettermiddager/kvelder/helger:

Mars April Mai Juni
Torsdag 23.3 Mandag 3.4 Mandag 8.5 Torsdag 8.6
Onsdag 29.3 Onsdag 5.4 Onsdag 10.5 Fredag 16.6 - søndag 18.6
    Fredag 12.5 - søndag 14.5 Mandag 26.6
    Tirsdag 16.5  
    Mandag 22.5  
    Onsdag 24.5  

Veterinærvakt har telefon:
Dagtid: 78 43 58 66
Etter ordinær arbeidstid: 415 67 246