Det er i dag 6 veterinærer som inngår i vaktrulleringen og sørger for en helkontinuerlig vaktordning for kommunens dyr og innbyggere.

Vi oppfordrer til, så langt det er mulig, å kontakte Alta Dyreklinikk innenfor ordinær arbeidstid på hverdager klokken 08.00-16.00. Veterinærvakt utenom disse tidene er forbehold akutte sykdomstilfeller. 

Veterinærvakt har telefon:
Dagtid: 78 43 58 66
Etter ordinær arbeidstid: 415 67 246