Nå kan du søke om kommunal gjennomgangsbolig digitalt. Kobo heter systemet og det er utviklet av husbanken. Det er enkelt, brukervennlig og laget for å ivareta ditt personvern. Det er Alta kommune som mottar og behandler din søknad om kommunal gjennomgangsbolig. 

Alta kommune er pilotkommune i kobo – digital søknad om kommunal bolig. 

Her søker du om kommunal gjennomgangsbolig

Hvem kan få en kommunal gjennomgangsbolig?

Søkere som ikke alene klarer å tilegne seg bolig med bakgrunn i dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer. Dårlig økonomi er i seg selv ikke tilstrekkelig for å oppfylle vilkår om innvilgelse av kommunal bolig. 
Fullstendige retningslinjer for tildeling av kommunal gjennomgangsbolig finner du her