Formannskapet har i møte 03.11.21 vedtatt følgende disponering av midlene:

  • Visit Alta AS for aktivitetsplan 2022        kr.    700.000.-
  • Felles salgs og markedsarbeid for Alta   kr. 2.500.000.-
  • Sarves Alta Alpinsenter AS                          kr.   200.000.-
  • Bygging av ishotell i Sorrisniva.                 Kr.    635.000.-
  • Borealis Vinterfestival                                 kr.    200.000.-
  • Likviditetstilskudd til reiselivsbedrifter    kr. 2.000.000.-

Fordelingen er gjort med basis i de behov reiselivet har signalisert, og med fokus på aktivt salgsarbeid for å skaffe kunder som skal sikre framtiden for bedriftene. 
Rådmann gis fullmakt til å iverksette tiltakene i tråd med formannskapets vedtak.

Det er nå åpnet for søknader for likviditetstilskudd til reiselivsbedrifter ( kr. 2.000.000.-).

Søknader sendes inn på følgende nettadresse:  www.regionalforvaltning.no