Kulturprisen går til Alta husflidslag.

Kulturstipend gis til Johanna Tau Strand.

Ildsjelsprisen går til Evald Simensen.

 

Begrunnelser:

Kulturprisen

Kulturprisen deles hvert år ut til en person eller forening som over tid har gjort mer enn forventet for kulturlivet i Alta og har en vedvarende vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige. Prisen består av et kunstverk, et diplom og 15000 kr.

I år går kulturprisen til Alta Husflidslag. De er uten tvil en forening som har vist evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats og fortjener honnør og erkjentlighet for meget fortjenestefull innsats på kultursektoren i Alta Kommune.

I 2021 fyller Alta Husflidslag 100 år. Laget gjør et viktig arbeid for Alta- området og regionen med å ivareta kunnskapen om ulike tradisjonelle teknikker innen både håndarbeid og håndverk.

Kurs og foredrag er, og har vært, viktig i dette arbeidet. Tradisjonsbevaring, formidling av kunnskap og faglig fornying er stikkord for lagets arbeid.

Husflidslaget skaper også viktige sosiale arenaer når de arrangerer både håndarbeidscafeer, juleverksted for barn og andre arrangementer. Laget har produsert flere utstillinger sammen med Alta Museum innen ulike temaer. Utstillingene har vært svært populære og har hatt mange besøkende.

I 2021 er det jubileumsutstillingen «Mangfold – Alta Husflidslag 100 år» som vises på Alta Museum

Husflidslaget har over en periode på 100 år vært en viktig bidragsyter for kulturlivet i Alta kommune og er blitt en del av bærebjelken for tradisjonsbevaring.

Kulturprisvinnerne 2021: Alta Husflidslag

Ordfører Monica Nielsen sammen med leder i Alta Husflidslag Ellinor Iversen.

Kulturstipendet

Kulturstipendet har til formål å inspirere til, og hjelpe fram kulturarbeid/-aktivitet i vid forstand. Kulturstipendet skal være en honnør og inspirasjon til videre innsats, og en støtte til mottakeren og den aktiviteten som utøves. Den som tildeles kulturstipendet skal høre hjemme i Alta kommune.

I år tildeles Johanna Tau Strand Kulturstipendet på kr 30 000,- og et diplom.

Johanna har vist stor kunnskap, utviklingspotensial og innsatsvilje for sitt instrument tuba. Hun er aktivt med i Tverrelvdalen skole og ungdomskorps og startet som musiker i korpset som 7-åring. Hun er også med i Finnmark regionkorps og er tatt ut på UiT sitt talentprogram for «unge musikere».

Det som styrker henne som kandidat er hennes personlighet og engasjement. Johanna er opptatt av medelever skal ha det bra, og hun klarer å se dem rundt seg som trenger en støtende hand. Hun er en positiv, omsorgsfull og glad jente med talent.

Johanna gis kulturstipendet som en hjelp på veien til å videreutvikle sitt talent innenfor sin sjanger i musikken.

Kulturstipendvinner Johanna Tau Strand og ordfører Monica Nielsen

Johanna Tau Strand mottok 30.000 i kulturstipend. Her mottar hun gaven fra ordføreren.

Ildsjelprisen

Ildsjelsprisen tildeles en person i Altasamfunnet som over år har brukt både av sin egen tid, kompetanse, kunnskap og ikke minst omsorg for at andre skal ha det bra og/eller delta i hverdagen.

Ildsjelprisen fra Alta kommune 2021 går til Evald Simensen. Han får kr 15 000 som skal gis til et ideelt formål, et kunstverk og et diplom.

Evald er født i 1950 og vokst opp på Aronnes. Han har vært en uvurderlig ressurs for Alta IF helt siden 1982 hvor han var med å bygge friidrettsbanen på Aronnes, siden har han vært en av Alta IF’s ivrigste dugnadsarbeider.

Om sommeren bruker han utallige timer med å pleie banene på Alta idrettspark, det være seg å klippe gress, gjødsle, etterså, vanne og merke slik at banene er best mulig til enhver tid. Dette har over tid utgjort et særdeles viktig bidrag for at barn og unge i Alta og Finnmark.

Evald har også over tid stilt opp for vinteridretten der han, blant annet, sørger for skiløyper på Aronnes om vinteren.

Evald fortjener Alta kommunes ildsjelpris for denne uvurderlige dugnadsjobben han har gjort for barn og unge i Alta i nesten 40 år.

Ildsjel 2021 Evald Simensen med ordfører Monica Nielsen

En ildsjel uten like. Evald Simensen er årets ildsjel 2021. Her får ildsjelen diplomet fra ordføreren.

Gratulerer til alle!