Ingebrigtsen var intern søker på jobben. De siste fem månedene har hun vært næringssjef i Alta kommune.

Hun har bred fagkompetanse og lang erfaring fra blant annet Alta Kraftlag SA der hun de siste årene var en del av konsernledelsen, og fra 2021 daglig leder for Alta Kraftlag Fiber AS.

Ingebrigtsen starter i stillingen som kommunalleder 1. april 2023 og ser frem til det.

– Å få lov å tre inn i jobben som kommunalleder etter fem måneder i Alta kommune, ser jeg på som en stor tillitserklæring og en utrolig spennende utfordring. Jobben som næringssjef var på mange måter drømmejobben og jeg har helt klart enda mye ugjort i den rollen, men når det nå ble flere rokkeringer i kommuneledelsen så er dette en mulighet som jeg ikke kan la gå fra meg. 

Ser frem til godt samarbeid internt og eksternt

Alta er en by i vekst, og for å bidra til å skape et godt samfunn for innbyggerne så er det helt avgjørende at kommunen, i tillegg til gode offentlige tjenester til innbyggerne,også har et langsiktig fokus på både samfunns- og arealplanlegging, næringsutvikling, folkehelse og boligutvikling.

– Jeg har gjennom de siste månedene fått et innblikk i både Alta kommune som organisasjon og avdeling for samfunnsutvikling som jeg nå skal lede, og det å vite at jeg har så mange utrolig dyktige og erfarne kollegaer å lære av, og å lene meg på, var helt avgjørende for at jeg valgte å gripe denne utfordringen. Jeg gleder meg til å samarbeide med både ansatte, politikere, næringsliv og andre samfunnsaktører slik at vi kan fortsette den gode utviklingen. 
 
Noe av det første Ingebrigtsen må gjøre i ny jobb er å starte prosessen med å rekruttere sine egen etterfølger som næringssjef. Så her åpner det seg en fantastisk mulighet for de som brenner for næringsutvikling og som ønsker å være med på å sette retning for Alta kommunes næringsarbeid i årene fremover. 

Kommunalleder for Samfunnsutvikling inngår i Kommunedirektørens ledergruppe.

– Jeg er godt fornøyd med ansettelsen, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.