Som foreldre og foresatte står man ofte i situasjoner som oppleves utfordrende. Mange føler seg usikker. Å få hjelp og støtte tidlig, kan gjøre at vanskene ikke vokser seg store.

Derfor inviterer Alta kommune til gratis gruppekurs der man får støtte og råd, samt at man får møte andre i samme situasjon.

Når du melder deg på i lenken under, så er det en uforpliktende registrering. Kursholder vil ta kontakt med deg for nærmere avklaring og informasjonssamtale.

Kurset har vært gjennomført tidligere og deltakerne kom med tilbakemeldinger:

Tusen takk for mange gode tips til å klare foreldrehverdagen bedre. Jeg har fått mange a-ha opplevelser.

 

tell til ti
Opphavsrett: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, illustratør Anna Fiske

Om kurset

Dette kurset kan bidra til at du forstår barnet ditt bedre, blir tryggere i foreldrerollen og får et enda bedre forhold til barnet ditt. Alle foreldre møter på små og store utfordringer i hverdagen. Det er helt naturlig å føle at man av og til ikke strekker til. På foreldrekurset gis det tilgang til sin egen "verktøykasse". Foreldreverktøyene som læres, vil kunne brukes på ulike måter gjennom hele barnets oppvekst.

En annen viktig ting med kurset er at man møter andre foreldre/foresatte i samme situasjon. Ifølge tidligere deltakere var det viktig:

Det har vært veldig fint å diskutere, dele erfaringer og opplevelser. Føler meg plutselig ikke så alene lenger.

 

Praktisk informasjon om kurset:

  • Målgruppe: Foreldre til barn 3-12 år
  • Kurset er gratis og varer i 10 uker
  • Gruppen møtes en gang i uken à 2,5 timer
  • Oppstart 8.mars 2023
  • Kurset gjennomføres på onsdager klokken 09.00-11.30 (inkludert pause med kaffe/te/snacks)
  • Kurssted: Markveien 26, barn- og ungetjenesten
  • Kurset foregår i grupper på inntil 10 personer (enforeldre, par, steforeldre)
  • Vi anbefaler at begge foreldre/foresatt barnet bor med deltar
  • Foreldrekurset kjøres av sertifiserte foreldreveiledere

Kurstidspunkt:

Onsdag 8. mars   09.00-11.30
Onsdag 15. mars 09.00-11.30
Onsdag 22. mars 09.00-11.30
Onsdag 29. mars 09.00-11-30
Onsdag 12. april  09.00-11-30
Onsdag 19. april  09.00-11-30
Onsdag 26. april 09.00-11-30
Onsdag 3. mai    09.00-11-30
Onsdag 10. mai  09.00-11-30
Onsdag 24. mai  09.00-11-30

 

Dette er en uforpliktende registrering, der kursholderne vil ta kontakt for nærmere avklaring og informasjonssamtale med hver og en av dere som melder sin interesse. 
Du/dere vil bli kontaktet senest en uke etter utløpt påmeldingsfrist.

hjulet
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, illustratør Anna Fiske

Foreldreveiledning

Barn- og ungetjenesten i Alta kommune har som mål å tilby slike foreldrekurs to ganger per år. 

Foreldrekurset bygger på prinsipper fra foreldreveiledningsprogrammet PMTO  .
PMTO står for Parent Management Training Oregon. Målet i PMTO er å hjelpe familier til å få det bedre sammen ved blant annet å fremheve de positive ressursene til familien og bygger videre på dette. 

Det er ikke unikt å oppleve utfordrende situasjoner som forelder/foresatt. 

Jeg synes kurset er for alle, ikke bare de som har utfordringer i hjemmet.