Våpenamnesti innføres for å forebygge kriminialitet og alvorlige ulykker. I amnestiperioden kan man

  • levere inn alle typer våpen, skytevåpen og våpendeler for destruksjon. Vi minner om at våpen som leveres inn til destruksjon kan leveres inn anonymt i amnestiperioden.
  • registrere skytevåpen som du er pliktig å registrere. Dersom du er usikker på hvorvidt et våpen er registrert kontakter man politiet. 
  • få hjelp med oppbevaring ved videresalg
  • deaktivere skytevåpen
  • levere inn ammuniasjon

Dersom man har eksplosiver, sprengstoff, granater, krutt eller fyrverkeri skal man IKKE ta med disse til politiet selv. Ta kontakt med politiet på 02800 så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting.

Når man transporterer våpen til politiet skal det ikke være ladd. Pass på at det ikke er patron i kammeret eller i magasinet, og husk at våpenet må pakkes ned før transport. Dersom du er usikker på dette så kan politiet veilede deg over telefon.