4. november la rådmannen frem sitt forslag til budsjett for neste år og økonomiplan frem til 2026. I dagens formannskapsmøte ble forslaget behandlet, samt at partiene Frp, Høyre og posisjonspartiene Ap, Sv og Sp la frem sine forslag.

Rådmannens forslag ligger til grunn og de politiske partiene har så gjort sine vurderinger og justeringer i sine forslag.

Her finner du rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan

Sak om budsjett og økonomiplan skal endelig vedtas i kommunestyret 9. desember 2022.

Nedenfor finner du partienes forslag:

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

Dette skriver posisjonen i sin innledning:

– Gode politiske veivalg er viktige og en betydningsfull faktor for å skape bolyst. Vi må tilrettelegge for et næringsliv som vil satse på nye arbeidsplasser /investeringsvilje. I administrasjonens arbeid med budsjett har politiske vedtak og innspill i stor grad blitt hensyntatt og posisjonen har med bakgrunn i dette vektlagt å synligjøre vår politiske retning i vår verbal del av årets budsjettforslag. 

Les hele forslaget fra posisjonen her

Høyre

Dette skriver Alta Høyre i sin innledning:

– Alta Høyre vil skape ett levende lokalsamfunn og videreutvikle Alta som en attraktiv kommune å bo og etablere seg i. En Høyre kommune som er stolt over det vi får til innen vekst, trivsel og utvikling. Vi har et allsidig næringsliv, forskning, utdanning og kultur som må gis mulighet ytterligere vekst og utvikling Alta Høyre vil bidra og legge til rette for å videreutvikle Alta kommune sine konkurransefortrinn og bidra til at gode ideer blir til verdiskapning og arbeidsplasser.

Les hele forslaget fra Høyre her

Fremskrittspartiet

Dette skriver Frp skriver i sin innledning:

– Fremskrittspartiet mener at det er nødvendig å gjøre grep for å få kontroll på økonomien til kommunen. Vi vil derfor i hovedsak følge Rådmannen sitt forslag til budsjett. Det er ikke tid for å øke driftsbudsjettet, og i denne situasjonen er det viktig å ta ansvar. Her har de styrende partier et særskilt ansvar, men Fremskrittspartiet vil også ta ansvar i opposisjon.

Les hele forslaget til Frp her

Miljøpartiet De Grønne

Forslaget til MDG er lagt ved protokollen til møtet, men ble ikke stemt over i Formannskapet. Det er fordi MDG ikke har representant i Formannskap, men vil bli votert over i Kommunestyret.

Partiet har i sitt forslag blant annet valgt å prioritere hjemmetjenesten, miljøsertifisering, turistskatt, klimafond, prising av karbonutslipp, trainee-ordning for funksjonshemmede, digitale formannskaps- og hovedutvalgsmøter og kultur.

Les hele forslaget fra MDG her

Innspill

Innspill til budsjettforslaget kan sendes til monika.olsen@alta.kommune.no