Sted: UiT i Alta, glassgata og møterom Magerøy
Mat: Gratis pizza
Målgruppe: Alle interesserte som kanskje planlegger å studere barnehagelærer- eller grunnskolelærerutdanningen ved UiT.

Ordfører Monica Nielsen kommer. Det gjør også viserektor Bente Haug. Oppvekstsjef Bjørn Pedersen og sentrale representanter fra UiT og kommunen kommer. Kommer du?


Det blir informasjon om mulighetene for å starte på utdanning, eller ferdigstille allerede påbegynt utdanning, samt oppbygging av studier, praksis, opptaksregler, stipendordninger, samlingsmodellen m.m. 


Alle interesserte er velkomne for å høre mer om muligheter innenfor utdanningene Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT Norges arktiske universitet
tilbyr i Alta:.
Barnehagelærer (samlingsbasert) – bachelor
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn – master
Grunnskolelærerutdanning 5.-10- trinn – master
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning


Program på rom A103 Magerøy:
Kl. 17:00 | Gratis pizza og mingling
Kl. 17:30 | Infomøte om barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene ved UiT
Agenda på informasjonsmøtet (varighet ca. 1t):
- Velkommen ved viserektor Bente Haug
- Ordfører Monica Nielsen hilser fra kommunen
- Informasjon om barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen
- Oppvekstleder Bjørn Pedersen og barnehagefaglig ansvarlig Nina Sørensen fra Alta
kommune informerer
- Studentenes fortelling
- Åpent for spørsmål


Vi håper dere også kan spre dette budskapet til ansatte og andre som dere tror kan være interessert.