Vi har mange mennesker i kommunen vår, som av ulike grunner, trenger støtte i fritidsaktiviteter. De har et vidt spenn av behov og interesser. Det de alle har til felles er at de ønsker et mer sosialt liv og en mer aktiv fritid, men trenger hjelp for å få det til.

Mens noen trenger hjelp til å bli mer sosialt aktive, så har andre behov for assistanse til fritidsaktiviteter. 

Kunne du tenkt deg å bruke noen timer i uken til å hjelpe? 

registrere deg som fritidskontakt her. Du må logge inn via ID-porten.

Når vi finner det vi tror er en god match for deg, vil du bli innkalt til en samtale. Av og til tar dette litt tid. Det betyr ikke at du er uegnet som fritidskontakt.

Plakat der vi søker fritidskontakt

Dette er fritidskontakt

Fritidskontakt er betegnelsen på en person som gir andre støtte, assistanse og oppfølging på fritiden. Gjennom forutsigbart samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til en trygg og meningsfull fritid. Fritidskontakten engasjeres som oppdragstager av Alta kommune, og godtgjøres som oppdragstager

Dette er treningskompis

En treningskompis er i utgangspunktet en fritidskontakt som har tatt et 16 timers treningskompiskurs. Kurset vektlegger fysisk aktivitet og sunt kosthold.

Dette er privat avlaster

Privat avlastning gis til barn og unge, voksne/eldre som bor hjemme. Avlastning kan foregå både på time- og døgnbasis, enten med base hjemme hos deg eller hos tjenestemottaker.

Krav til deg som søker

Du må være over 16 år og fremlegge politiattest (ikke eldre enn 3 mnd). Du trenger ingen spesiell faglig kompetanse eller bakgrunn. Du vil få opplæring og oppfølging av våre fagfolk. Du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter, samt å finne glede i å hjelpe andre. For å skape stabilitet for tjenestemottaker bør du kunne binde deg over en lengre periode (minimum 1 år).