Lavt sykefravær og godt HMS-arbeid gjorde at legetjenesten og Rafsbotn skole og SFO stakk av med prisen for 2022.

Målet med prisen er å stimulere til et arbeidsmiljø som kjennetegnes av lavt sykefravær, godt partssamarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud, samt fokus på HMS og 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse.

I år kom det inn forslag til syv kandidater og det var meget gode søknader. Juryen hadde derfor stor utfordring med å kåre den aller beste. Med det som bakteppe, så valgte juryen derfor å dele ut to priser i år.

Både legetjenesten og Rafsbotn skole har over tid jobbet med arbeidsmiljøet og fokus på sykefravær. Langsiktig arbeid har gitt resultater. Både i form av tilrettelegging, utprøving, tett oppfølging og god dialog.

10-FAKTOR medarbeiderundersøkelsen er et verktøy som brukes kontinuerlig, og de synliggjør hvordan de jobber, både medarebeidere, ledere og organisasjonen.

Et fellestrekk for disse to virksomhetene er at de vektlegger mestring og kompetanse. Enten det er mestringstro eller mestringsklima, og kompetanseutvikling til bruk av kompetanse.

Tidligere prisvinnere

2011 Tverrelvdalen skole
2012 Kronstad barnehage
2013 Hjemmesykepleien, sone vest
2014 Bossekop skole
2015 Vertshuset eldresenter
2016 Kaiskuru skole og SFO
2017 Midtbakkveien 24
2018 Aronnes skole
2019 Kongleveien 35
2020 Renholdstvirksomheten
2021 Ingen prisutdeling - pga korona

 

Dette er 10-FAKTOR

De ti faktorene er:

  • Indre motivasjon
  • Mestringstro
  • Autonomi
  • Bruk av kompetanse
  • Mestringsorientert ledelse
  • Rolleklarhet
  • Relevant kompetanseutvikling
  • Fleksibilitetsvilje
  • Mestringsklima
  • Prososial motivasjon

Alta kommune jobber systematisk med arbeidsmiljø gjennom 10-FAKTOR og gjennomfører annet hvert år medarbeiderundersøkelse basert på disse faktorene. I løpet av året er 10-FAKTOR oppe på lederrmøter jevnlig, samt at det også jobbes med når lederne samles til felles møter fire ganger i året. 

10-FAKTOR er et av de viktigste verktøyene Alta kommune har for å overvåke arbeidsmiljøet, i tillegg til å sørge for at kvaliteten på tjenestene våre blir så gode som mulig. Det er bestemt å bruke 10-FAKTOR over tid i jobben med å utvikle arbeidsmiljøet, slik at det blir et kontinuerlig forbedringsarbeid.

10-FAKTOR er utviklet i et samarbeid mellom KS og KF

Her kan du lese mer om 10-FAKTOR