– Vi har mange brukere og pleiere som liker å synge, så denne gaven vil bli godt brukt.

Det sier virksomhetsleder for Altagårdshagen, Stina Paulsen.

Her finner du mer informasjon om Altagårdshagen

Denne uken var Erik Andreas Noodt fra Pensjonistforeningen innom for å overrekke gaven, en flott sangbok.

Altagårdshagen tilbyr hjemmebaserte tjenester til personer som har utfordringer med hukommelse, og driver Aspelund dagsenter, avlastningsavdeling og hjemmesykepleie arbeidslag.

Sang og musikk har stor verdi for personer som har utfordringer med hukommelse, og en sangbok er derfor et godt hjelpemiddel i hverdagen.

Her kan du lese mer om hvilken effekt det å stimulere sansene kan ha

Mer informasjon om Pensjonistforeningen finner du her