De er allerede godt i gang med filmingen - til det som skal bli en dokumentarserie på fem episoder. 7. juni er siste frist for å levere bacheloroppgaven for de to studentene. 

De går bachelor i medieproduksjon på UiT i Alta.

– Vi er tilstede på stasjonen hver dag, og vi rykker ut både ettermiddag, kveld og natt for å få med oss viktige opptak, forteller Skule.

– Vi skal forsøke å gi et innblikk som folk ellers ikke ville fått, legger Sivert til.

De to studentene ønsker å knuse myter og fjerne et stempel om at brannkonstabler bruker arbeidsdagen sin på å drikke kaffe.

De er inspirert av serien 113 på NRK og Reddet på Tv2.

 

Frank Pettersen, Skule S. Isaksen og Sivert Kvernsjøli Heide foran brannbil
Brannsjef, Frank Pettersen, ser mange gode effekter ved å la et filmteam dokumentere hverdagen på stasjonen. Foto: Astrid Krogh ©Alta kommune

Omdømmebygging og rekruttering

For brannsjef Frank Pettersen er det mange goder ved at de to studentene nå henger på og speiler hverdagen deres. Han er enig i at det generelt oppfattes som at brannfolk har rolige dager, og liker tanken på at serien skal gi et mer riktig bilde.

Faktisk er det slik at Alta brann og redning, i snitt, har én utrykning per dag.

– Vi er med på dette prosjektet av flere grunner; rekruttering, opplysningsarbeid, omdømmebygging og å fjerne myter. Vi ønsker å opplyse både innbyggere, politikere og andre ansatte i kommunen, som ikke er her hver dag, hva vi egentlig gjør. 

For utover utrykning, så er hovedoppgaven å produsere beredskap. Dette vil komme godt frem i serien. I tillegg synes brannsjefen at prosjektet gir et positivt innslag i hverdagen.

Kursing på møterom på Alta brannstasjon
Hverdagen hos Alta brann og redning består av mer enn utrykninger. Opplæring og øvelser er viktige elementer. Her får et vaktlag opplæring av Norsk luftambulanse.

Etiske vurderinger

Det er samtidig viktig at filmteamet har klare kjøreregler ute på oppdrag. Dette har vært godt diskutert og avklart, og studentene er godt kjent med viktigheten av å verne om berørte i ulykker, branner og oppdrag generelt, som brannvesenet rykker ut på.

Ingen blir identifisert mot sin vilje eller uten at det er avklart på forhånd. 

Alle ansatte på stasjonen har signert samtykkeskjema og er innforstått med at de blir filmet. Alle får også se episodene i forkant av publisering.

De ansatte og filmteamet har blitt godt kjent i løpet av de første dagene med filming.

– Vi føler oss veldig godt tatt imot av alle her. De er veldig trivelig og inkluderende. Det er bra for oss å være på stasjonen og bli kjent med vaktlagene, da er det lettere ute på hendelser. Det er også veldig lærerikt fordi vi blir kjent med livet her, sier Skule og Sivert.

Brannsjef Pettersen legger til at for dem er dette god medietrening.

– Det er en del av jobben vår - hvert fall for meg, innsatsleder og utrykningsleder - å svare media. Dette er veldig god trening. Vi skal være gode på informasjon ut og da er det fint å få prøvd seg på det.